ประกาศ

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายละเอียดการปฏิบัติในการสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

 

สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ   |   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น