ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายเพื่อรายงานตัวเข้าเลือกเหล่า ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (10 เม.ย. 2561)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายละเอียดการปฏิบัติในการสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

ประกาศผลสอบรอบแรก (ข้อเขียน)

 

 

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น