รายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย ตัวจริง และ สำรอง

ประกาศผู้สอบได้ตัวจริงและสำรอง ทั้งกลุ่มทั่วไปและโครงการพิเศษภาคใต้ (ไฟล์เดียวกัน)

ตรวจสอบรายชื่อ

 

การประกาศผลผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย นตท.(ตำรวจ) ทุกหลักสูตรประจำปี 2560
จะประกาศผ่านอินเตอร์เน็ตใน วันที่ 11 เมษายน 2560 หลังเวลา16.00 น.
ท่านสามารถติดตามผลสอบได้ที่ เว็บไซต์นี้, เพจเฟซบุค รร.นรต. และเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หมายเหตุ: การประกาศจะแสดงรายชื่อทั้งตัวจริงและสำรอง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรก(ข้อเขียน)และขั้นตอนปฏิบัติรอบต่อไป นตท.(ตำรวจ) ปี 2560

ขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประกาศรับสมัคร

28 พฤศจิกายน 2559

รร.นายร้อยตำรวจ ฯลฯ

การสมัครทางอินเทอร์เน็ต

13 ธ.ค. 2559 ถึง 13 ม.ค. 2560

(เปิด13ธค.59,08.00น.-ปิด13มค.60,16.00น.)

admission.rpca.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียม

13 ธ.ค. 2559 ถึง 16 ม.ค. 2560

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ดาวน์โหลดระเบียบการและแนวข้อสอบเก่า

ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

www.precadet.rpca.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรสอบ

ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

www.precadet.rpca.ac.th

สอบรอบแรก (ข้อเขียน)

26 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) และ
ม.เกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)

ประกาศผลสอบรอบแรก(ข้อเขียน)ทางอินเทอร์เน็ต

2 มีนาคม 2560

www.admission.rpca.ac.th

รายงานตัวด้วยตนเอง 20 มีนาคม 2560 รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ตรวจร่างกาย,พิมพ์ลายนิ้วมือ

21 มีนาคม 2560

รพ.ตำรวจ,ปทุมวัน,กทม.

ยื่นหลักฐาน,คะแนนเพิ่ม

22 มีนาคม 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

สอบพลศึกษา

22-23 มีนาคม 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

วัดร่างกาย, สอบสัมภาษณ์

24 มีนาคม 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

11 เมษายน 2560

www.admission.rpca.ac.th

รายงานตัว, เลือกเหล่า 18 เมษายน 2560 รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทำสัญญามอบตัว

20 เมษายน 2560

รร.เตรียมทหาร
อ.บ้านนา จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นตท.ปี 2560 ทุกกลุ่ม
กลุ่มทั่วไป กลุ่มมุสลิมภาคใต้ กลุ่มพุทธภาคใต้
 PCD01-บุคคลภายนอกทั่วไป  PCD02-มุสลิมจังหวัดนราธิวาส  PCD07-พุทธจังหวัดนราธิวาส
   PCD03-มุสลิมจังหวัดปัตตานี  PCD08-พุทธจังหวัดปัตตานี
   PCD04-มุสลิมจังหวัดยะลา  PCD09-พุทธจังหวัดยะลา
   PCD05-มุสลิมจังหวัดสงขลา  
   PCD06-มุสลิมจังหวัดสตูล  

หมายเหตุ: ขออภัยหากข้อมูลคลาดเคลื่อน
โปรดตรวจสอบกับบัตรประจำตัวสอบของท่านอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศรับสมัคร นตท.(ตำรวจ) ปี 2560
อ่านที่นี่ก่อนกรอกใบสมัคร
รร.นายร้อยตำรวจ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลใบสมัครหลังจากผู้สมัครบันทึกข้อมูล(Submit)เข้าสู่ระบบแล้ว โดยจะแก้ไขเฉพาะรายการดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลส่วนของผู้สมัคร - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล,วันเดือนปีเกิด
  2. ข้อมูลส่วนของบิดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
  3. ข้อมูลส่วนของมารดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

4. ข้อมูลส่วนของตา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
5. ข้อมูลส่วนของปู่ - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
 

* หากนอกเหนือกว่า 5 รายการข้างต้นนี้ รร.นรต.จะไม่แก้ไขแม้จะยื่นคำร้องถูกต้องก็ตาม ดังนั้น ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวังในกรอกข้อมูล
ทั้งนี้ คำร้องที่ยื่นมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และแนบหลักฐานที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น จึงจะดำเนินการแก้ไข

โปรดระวัง! หากกรอกเลขบัตรประชาชน(ผู้สมัคร)ไม่ถูกต้องและบันทึกข้อมูลแล้ว  อาจมีผลทำให้ใบสมัครถูกยกเลิกในภายหลัง
ผู้สมัครที่กรอกเลขบัตรประชาชน(13หลัก)ผิด ต้องรีบแจ้งให้ฝ่ายรับสมัครออนไลน์ทราบ โทร. 034-312037 เพื่อปลดล็อคและสมัครใหม่

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น