รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นตท.ปี 2560 ทุกกลุ่ม
กลุ่มทั่วไป กลุ่มมุสลิมภาคใต้ กลุ่มพุทธภาคใต้
 PCD01-บุคคลภายนอกทั่วไป  PCD02-มุสลิมจังหวัดนราธิวาส  PCD07-พุทธจังหวัดนราธิวาส
   PCD03-มุสลิมจังหวัดปัตตานี  PCD08-พุทธจังหวัดปัตตานี
   PCD04-มุสลิมจังหวัดยะลา  PCD09-พุทธจังหวัดยะลา
   PCD05-มุสลิมจังหวัดสงขลา  
   PCD06-มุสลิมจังหวัดสตูล  

หมายเหตุ: ขออภัยหากข้อมูลคลาดเคลื่อน
โปรดตรวจสอบกับบัตรประจำตัวสอบของท่านอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประกาศรับสมัคร

28 พฤศจิกายน 2559

รร.นายร้อยตำรวจ ฯลฯ

การสมัครทางอินเทอร์เน็ต

13 ธ.ค. 2559 ถึง 13 ม.ค. 2560

(เปิด13ธค.59,08.00น.-ปิด13มค.60,16.00น.)

www.precadet.rpca.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียม

13 ธ.ค. 2559 ถึง 16 ม.ค. 2560

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ดาวน์โหลดระเบียบการและแนวข้อสอบเก่า

ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

www.precadet.rpca.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและ
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
(ระบุเลขลำดับสมัครและรหัสประจำตัวสอบ
และสถานที่สอบ)

ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

www.precadet.rpca.ac.th

สอบรอบแรก (ข้อเขียน)

26 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(วิทยาเขตพัฒนาการ)

ประกาศผลสอบรอบแรก(ข้อเขียน)

-ทางอินเทอร์เน็ต

 

-รายงานตัวด้วยตนเอง

 

 

2 มีนาคม 2560

 

20 มีนาคม 2560

 

www.precadet.rpca.ac.th/v2017/

www.rpca.ac.th

รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ตรวจร่างกาย

21 มีนาคม 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

พิมพ์ลายนิ้วมือ

21 มีนาคม 2560

รร.นายร้อยตำรวจ

ยื่นหลักฐานการสมัครและคะแนนเพิ่มพิเศษ

(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

22 มีนาคม 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

สอบพลศึกษา

22-23 มีนาคม 2560

ลานฝึกศรียานนท์, รร.นายร้อยตำรวจ

วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์

24 มีนาคม 2560

หอประชุมชุณหะวัณ, รร.นายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

-ทางอินเทอร์เน็ต

 

-รายงานตัวด้วยตนเอง
(เลือกเหล่า)

 

 

11 เมษายน 2560

 

18 เมษายน 2560

 

 

www.precadet.rpca.ac.th/v2017/

และ www.rpca.ac.th

รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทำสัญญามอบตัว

20 เมษายน 2560

รร.เตรียมทหาร
อ.บ้านนา จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัคร นตท.(ตำรวจ) ปี 2560
อ่านที่นี่ก่อนกรอกใบสมัคร
รร.นายร้อยตำรวจ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลใบสมัครหลังจากผู้สมัครบันทึกข้อมูล(Submit)เข้าสู่ระบบแล้ว โดยจะแก้ไขเฉพาะรายการดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลส่วนของผู้สมัคร - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล,วันเดือนปีเกิด
  2. ข้อมูลส่วนของบิดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
  3. ข้อมูลส่วนของมารดา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล

4. ข้อมูลส่วนของตา - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
5. ข้อมูลส่วนของปู่ - คำนำหน้า,ชื่อ,สกุล
 

* หากนอกเหนือกว่า 5 รายการข้างต้นนี้ รร.นรต.จะไม่แก้ไขแม้จะยื่นคำร้องถูกต้องก็ตาม ดังนั้น ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวังในกรอกข้อมูล
ทั้งนี้ คำร้องที่ยื่นมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และแนบหลักฐานที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น จึงจะดำเนินการแก้ไข

โปรดระวัง! หากกรอกเลขบัตรประชาชน(ผู้สมัคร)ไม่ถูกต้องและบันทึกข้อมูลแล้ว  อาจมีผลทำให้ใบสมัครถูกยกเลิกในภายหลัง
ผู้สมัครที่กรอกเลขบัตรประชาชน(13หลัก)ผิด ต้องรีบแจ้งให้ฝ่ายรับสมัครออนไลน์ทราบ โทร. 034-312037 เพื่อปลดล็อคและสมัครใหม่

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น